Főoldal

Fekete István Könyvtár

Kulturális és Szabadidő Központ

Tiszanána

A könyvek… Életünk szerves részei. Könyvek kísérnek a műveltség felé vivő úton, könyvek alakítják világnézetünket, erkölcsünket, könyvek formálják kívánságainkat, céljainkat, könyvek segítenek abban, hogy megértessük magunkat másokkal, könyvek vidítanak fel nehéz óráinkban, könyvek tudják megsokszorozni örömeinket, könyvek segítenek a több kenyérhez,  a könnyebb élethez. Amit tudunk annak túlnyomó részét könyvekből tudjuk, még ha ezek egy részét nem magunk olvastuk is el.

A könyvek legjelentősebb gyűjtőhelye s így a legfontosabb tanító tájékoztató, és szórakozást kínáló intézményünk a könyvtár.

A könyvek a könyvtárban kezet fognak egymással, hogy együtt képviseljék az emberről, a világról szóló ismeretek összefüggő rendszerét.

A tiszanánai könyvtár nyilvános könyvtár. Szolgáltatásait közvetlenül és korlátozás nélkül biztosítja a székhelyén élő állampolgárok, illetve jogi személyek számára. Kettős funkciójú intézmény, a közkönyvtári és az iskolai könyvtári funkció maradéktalan ellátását nyújtja.

Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az 1997/CXL. Törvény a nyilvános könyvtári ellátásáról és a 16/1998. MKM. Rendelet és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 1996. évi LXII. Törvény módosításával hatáskörébe sorolnak.

Fő feladatának tekinti, hogy a község szellemi bázisa, az Általános Iskola oktató nevelő munkájának eszköztára legyen. Különös tekintettel törekszik az olvasás megszerettetésére, a könyv és könyvtárhasználati ismeretek fejlesztésére.

 

 

könyvtár

Könyvtárunk 159m2 alapterületű műemlék jellegű épület. Állományunk 4 teremben helyezkedik el,(kiegészítve egy raktárhelyiséggel) Az első teremben a kézikönyvek, a másodikban a felnőtt szakkönyvek, külön gyerekrészleggel rendelkezünk, itt gyermek ifjúsági regényeket, meséket, költeményeket, és ismeretterjesztő könyveket talál az olvasó. A legnagyobb teremben a szépirodalmi művek találhatóak.

Állományunk közel 20.000 kötetes, intézményünkbe 6 folyóirat jár, napi- heti illetve havi lapok, szakfolyóiratok, és gyermek lapok. A beiratkozott olvasók száma meghaladja a 300 főt.

Könyvtárunk részt vesz a könyvtárközi kölcsönzési rendszerben – a vonatkozó belső szabályozás szerint-, saját olvasóinak beszerez más könyvtáraktól szakirodalmat, ill. más könyvtárak olvasóinak is lehetővé teszi azt. (19/1981.(XII.8. MM Rend.)

A könyvtár különleges helye ízekre szabdalt világunknak. Képes arra a csodára, hogy felidézze a világ teljességének érzetét. Aki ide belép, az ugyanabban az intézményben dolgozhat, pihenhet teljes kikapcsolódással és tanulhat is egyben.

Egyszerre élhet társasági életet és merülhet el magányosan olvasmányaiban. A világ újabb és újabb részei felé nyitunk ajtót, ablakot, kaput!

Mivel iskolai könyvtár is, itt zajlanak, a könyvtárhasználati órák, könyvtárismereti előadások, a különböző ünnepeken történő megemlékezések, a zeneiskolai hangversenyek, gyermek-és felnőtt szabadidős programok, szavalóversenyek, különféle kiállítások, kisebb konferenciák. A kultúra valamennyi területén jelen van intézményünk, nálunk összpontosul a helyi művelődés.

Már óvodás korban megismertetjük a gyerekekkel a könyvtárat, és így bátrabban fognak jönni hozzánk. Ezek a gyerekek már egész kicsi korban számukra megrendezett szavalóversenyeken, mesemondó versenyeken szerepelnek. Így sokkal magabiztosabb diákok lesznek iskoláskorban. Természetesen a felnőtt lakosságot is folyamatosan „mozgatjuk”, próbáljuk őket is becsábítani hozzánk. Leginkább kiállítások kapcsán, amikor is helybeli amatőr képzőművészeti tárlatot tartunk, vagy amikor a kézműves gyerekek munkáiból rendezünk kiállítást. Ilyenkor nemcsak a tanulók, de a szülők, nagyszülők is ellátogatnak hozzánk. A közönségtalálkozók szervezése nagy népszerűségnek örvend falunkban.

Egész évben programokkal várjuk a lakosságot, az olvasókat, működik rajz és kézműves szakkör a könyvtárban. Télen az elmaradhatatlan játszóházak (mikulás, karácsony, farsang, húsvét…) várják a gyermekeket.

Helytörténeti gyűjteményt 1996-óta rendszerezzük. Ebben  a nyugdíjasok  nagy  segítséget jelentettek., régi idők újságcikkeivel, fényképekkel, öreg könyvekkel kerestek meg olvasóim. 2005. január 5-én átadásra került a „Hősök Könyve”, ami az I.-II. világháborúban hősi halált halt tiszanánai katonák emlékkönyveként került megírásra. Könyvtárunkba lehet megtekinteni a hozzátartozóknak, érdeklődőknek.

A sokszor  nehezebb körülmények közepette sem a pesszimizmus jellemez bennünket, , hanem éppen a különböző pólusokon adott, vagy feltárható új lehetőségek jobb kihasználása, a megújulás keresése. Csak ez hozhat újabb eredményeket, csak ez segítheti a közművelődés társadalmi rangjának, elismertségének felerősödését.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.